n > 2

The new file is in   http://lwgula.pl.tl/ 

X+Y=q^{q-1}m^{q}  or  X+Y=2^{q}q^{q-1}m^{q}.  

With the above we get the false senetces, also.

Leszek W. Guła


http://zadane.pl/files/d6e/2946d9f560a72e576bc2938a5f2209b4.pdf

- Copyright - ALL RIGHTS RESERVED - 

Email:    lwgula@wp.pl

 

MOJE PUBLIKACJE
 
KOD MOICH ARTYKUŁÓW
 
RECENZJE
 
1.
 
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja